ROTARY SIZDIRMAZLIK. ELEMANLARI

 

Rotary sızdırmazlık elemanları özel karıșım bronzlu PTFE malzemenin talașlı imalat yapılması ve itici ring olarak kullanılan o-ringle kombinasyonu ile olușmakta olup döner uygulamalarda yüksek basınçta sızdırmazlık sağlamak amacıyla tasarlanmıșlardır.

PTFE malzemenin üstün özelliklerinden olan çok düșük sürtünme kuvveti nedeni ile yüksek kayma hızlarında emniyetle kullanılırlar. Ayrıca o-ring malzemesini değiștirerek mineral yağlar dıșındaki akıșkanlarda da oldukça verimli çalıșırlar.